Koude en warmte opslag

Ondergrondse opslag van koude en warmte met behulp van een bronsysteem is een duurzame energietoepassing die steeds vaker gebruikt wordt in Nederland, heeft zich als betrouwbaar systeem bewezen en heeft een aantal voordelen.

KWO

Koude en Warmte Opslag (KWO) in de bodem, diep in de grond wordt koude en warmte opgeslagen in de vorm van een bronsysteem. Deze energiebeheersing is het experimentele stadium voorbij en blijkt zeer betrouwbaar, duurzaam en milieuvriendelijk.

Hoe werkt dit?

In het kort: bij het koelen komt er naast de productie van lagere temperatuur ook warmte vrij, net zoals bij koelkasten. Deze warmte wordt ondergronds opgeslagen en weer opgevraagd en gebruikt als daar behoefte aan is.

De KWO installatie wordt bivalent uitgevoerd: dat wil zeggen, dat naast de warmtepomp een tweede “bron” gebruikt wordt, n.l. een conventionele c.v. ketel als back-up. Hierbij wordt overigens de z.g.n. lage temperatuurverwarming toegepast, want waar vroeger het verwarmingswater in de c.v. installaties werd opgevoerd tot 90 graden Celsius, blijkt nu 40 graden Celsius tot 60 graden Celsius voldoende te zijn.

Bovendien wordt bij koeling de z.g.n. topkoeling toegepast: dat wil zeggen, dat bij een hittegolf het verschil tussen binnen - en buitentemperatuur relatief klein wordt gehouden. Dit geeft een prettiger gevoel als men van buiten naar binnen gaat en andersom en het bespaart weer veel energie.

Betrouwbaarheid van de techniek

De ontwerpen worden verzorgt door Boonstoppel Engineering en kenmerken zich door eenvoud van het systeem en degelijkheid van de toegepaste materialen. Met bijbehorende garantie verklaringen van leveranciers en installateurs en langdurige onderhoudsovereenkomsten wordt de bedrijfszekerheid gewaarborgd. Door toepassing van gebouwbeheer systemen worden de installaties 24 uur per dag 7 dagen in de week op afstand bewaakt. bij storingen kan dan vaak ook direct voordat een eindgebruiker een storing ervaart actie worden ondernomen om een defect te verhelpen.

Kostenbesparing

Met een KWO installatie bieden we een stabiele prijs ontwikkeling die op de langere termijn een kosten besparing voor de eigenaar en of gebruiker van een pand oplevert ten opzichte van een conventionele installatie, daarbij rekening houdend met de totale exploitatiekosten van de installatie.

De grote energie bedrijven hanteren het NMDA-beginsel (niet meer dan anders) voor de bepaling van hun tarieven voor duurzame energie, dit betekend dat de prijzen voor de duurzame energie levering gekoppeld blijven aan olie en aardgas prijzen.

Kwaliteit

De aanleg van een KWO installatie vraagt om een integrale aanpak waarmee de klimaatbeheersing in het pand gebaseerd kan worden op toepassing van duurzame energie voor koelen en verwarmen met een permanente toevoer van verse buitenlucht. De verwarming wordt als lage temperatuurverwarming (LTV) uitgevoerd. De KWO installatie zal als bivalente installatie uitgevoerd worden, dit betekent dat naast de warmtepomp een cv-ketel wordt geïnstalleerd ,voor een deel als back-up en voor een deel om de piek belastingen in de winter op te kunnen vangen. Door permanente bewaking op afstand met computersystemen wordt 24 uur per dag en 365 dagen de installatie in goede conditie gehouden en eventuele storingen direct gesignaleerd en opgelost. Dit beheren van de installatie betekend voor de gebouw eigenaar en of gebruiker een grote zorg minder.

Toepassingen KWO

Er worden twee toepassingen onderscheiden, dit zijn KWO met aquifer en KWO met een monobron.

Beiden hebben hun voor- en nadelen, als het gaat om Koude Warmte opslag.

KWO met monobron

Onze monobronsystemen zijn zogenaamde ‘open systemen’ voor warmte koude opslag in één bron. Er hoeft dan ook slechts één boring te worden verricht. Door de concentrische bronbuis kan onze boordiameter zeer beperkt blijven. In het boorgat worden twee filterdelen geplaatst voor de warme en koude bel. De warme en koude bel bevinden zich boven elkaar. Voor een monobronsysteem is een watervoerend pakket van een bepaalde dikte vereist omdat de filters van warme en koude bron boven elkaar worden gepositioneerd. De bodemopbouw ter plaatse bepaalt welke type systeem (en tot welke grootte) toegepast kan worden.

Kenmerken:

  • Bij de monobron bevindt de warme bel zich boven de koude. Hierdoor is de bron zeer flexibel te plaatsen binnen de beschikbare ruimte.
  • Er kunnen eenvoudig meerdere monobronnen naast elkaar worden gerealiseerd doordat de warme en koude bellen op gelijke hoogte ziitten. Hierdoor is de onderlinge beïnvloeding positief. Vooral bij een gefaseerde ontwikkeling of beperkte ruimte (binnenstad) zijn dit grote voordelen.
  • Een monobron kan dichtbij het gebouw geplaatst worden, hierdoor is het terreinleidingwerk korter en worden looptijden beperkt.
  • Bij onze monobron zit de meeste relevante techniek in de bron (wisselaar, flowkering, etc.). Alleen de regelkast dient in het gebouw opgehangen te worden.
  • Doordat bij onze monobronnen een ondergrondse wisselaar (TSA) wordt toegepast is een drukhoudinrichting overbodig. Het grondwater blijft immers in haar natuurlijke drukomgeving. Doordat injectiekleppen en bijbehorende regeltechniek overbodig worden kan ontgassing/beluchting van het grondwater niet plaatsvinden en ontstaat een robuust systeem.
  • Onze monobron kan door de specifieke techniek van de ondergrondse warmtewisseling· binnen zeer korte termijn vermogen leveren.

KWO met aquifer
Ondergrondse opslag van warmte en koude in aquifers is inmiddels een beproefde techniek in de tuinbouw. Al naar gelang de behoefte wordt water onttrokken of juist toegevoegd aan die diepere grondlagen. De watervoerende pakketten in de grond (aquifers) moeten zowel qua samenstelling, stroomsnelheid en -richting als qua diepte voldoen aan minimumeisen om een efficiënte en effectieve toepassing te garanderen. Certhon werkt samen met gespecialiseerde partners om vast te kunnen stellen óf en hoe de aquifers exploitabel te maken zijn.

Door één of meerdere bronnen te boren en filters te plaatsen op de juiste diepte, wordt het mogelijk veel zuurstofvrij water te onttrekken en te infiltreren. De temperatuur van het bronwater is van nature van 11 à 12 °C. Door verwarmd water van doorgaans maximaal 25 à 30 °C te infiltreren worden warme bronnen gecreëerd. Deze warmte blijft in de nabijheid van de infiltratiebron doordat het grondwater zich op grotere diepte nauwelijks verplaatst.

Warmtepomp waardeert op
Tijdens de wintermaanden wordt het opgewarmde water aan de warme aquifers onttrokken. De warmtepomp haalt de energie vervolgens uit dit warme water en waardeert dit op tot hoogwaardige energie, die kan worden gebruikt voor kasverwarming. Als gevolg van de warmte-onttrekking door de warmtepomp resteert er afgekoeld grondwater. Dit koude water met een temperatuur van doorgaans 5 à 8 °C kan vervolgens in de bodem worden geïnfiltreerd. Op deze manier worden koude bronnen gecreëerd. Tijdens de warme maanden kan het koude water uit de aquifer, zonder tussenkomst van de warmtepomp, worden benut voor het koelen van de kasbodem en/of de kaslucht.

Heeft u een project of een potentieel project waarbij KWO een oplossing kan zijn?
Laat het ons weten, door te bellen naar 078-6933033 of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Sluiten