Leasen KWO installatie Swinhove Zwijndrecht

Leasen KWO installatie door de Swinhove Groep te Zwijndrecht voor de locatie Swinhove.

De Swinhove Groep is een vooruitstrevende zorgorganisatie met diverse woonvormen en zorglocaties. Zij waren op zoek naar mogelijkheden om duurzamer energie op te wekken waarbij de nadruk lag op de koeling. Hun wens was een KWO installatie met een dry-cooler om de balans in de bron te handhaven. De investering in een dergelijke installatie was echter dusdanig fors dat gezocht is naar andere mogelijkheden deze te financieren.

Om de gewenste installatie toch mogelijk te maken heeft EOS de voorfinanciering op zich genomen en de Swinhove Zorggroep leaset nu de installatie van EOS. Zij betalen hiervoor een vast bedrag per jaar en EOS zorgt voor het functioneren en onderhoud van de bron en de dry-cooler.

Essentieel is hierbij dat voor de Swinhove Groep de kosten een vaste kostenpost vormen in de meerjarenbegroting zonder verdere onvoorziene kosten. EOS is risicodragend voor alle kosten die gemoeid zijn met storingen en gebreken.

Voor een dergelijke constructie is het zeer belangrijk om enkel te werken met hoogwaardige producten en installaties. Dit om de kans op onvoorziene kosten zo klein mogelijk te houden en daarmee te zorgen voor een rendabele investering van onze kant.

Het onderhoud en het oplossen van storingen geschiedt voor een groot deel in eigen beheer. Onze storingsdienst draait 24/7 dus is altijd bereikbaar bij een storing of calamiteit. Enkel waar een specialistische kennis vereist is worden er direct specialisten ingeschakeld.

De rol van onze partners:

- Boonstoppel Engineering: ontwerp installatie

Sluiten