derek-sutton-rfgsYFb_5ow-unsplash

Expertises

Duurzaam en verduurzamen omvat een grote diversiteit aan mogelijkheden en technieken. We willen daar hier niet te diep op ingaan maar wel inzicht geven op het brede arsenaal aan mogelijkheden die we in ons kennispallet hebben om voor u een zo optimaal en duurzaam mogelijke installatie te ontwerpen.

Duurzame ontwikkelingen:

 • Zonnepanelen – Een breed geaccepteerde en vaak toegepaste vorm van verduurzaming die zichzelf relatief snel terugverdient
 • Lucht-water warmtepomp – De lucht-water warmtepomp wordt toegepast bij verwarmen en warm tapwater opwekken. Het kan een alternatief zijn voor de CV ketel en wordt veel ingezet voor het gasloos maken van woningen en bedrijven.
 • LED verlichting – Het vervangen van verlichting door LED verlichting levert vaak al een mooie besparing op. Het vervangen biedt ook alle ruimte om eventuele ergernissen over verlichting aan te pakken en zo niet alleen te verduurzamen maar ook te veraangenamen.
 • Biomassa – Over de inzet van biomassa is veel discussie. Wanneer de installatie op een juiste manier wordt gemaakt en de brandstof zorgvuldig wordt gekozen is ook biomassa een waardevolle en belangrijke pion als het gaat om het gasloos maken van grotere objecten.
 • Lucht-lucht warmtepomp in combinatie met adsorptiekoeling – Deze vorm van het verduurzamen van met name de koeling van gebouwen neemt de laatste jaren een grote vlucht. Waar eerder vooral op warmte werd gestuurd is koeling een steeds wezenlijker deel van de energiespiegel. Dat maakt dat ook daar een grote verduurzamingsslag is te maken door gebruik te maken van adsorptiekoeling.
 • KWO bodeminstallatie – Een al vele jaren toegepaste techniek waarbij de bodem wordt gebruikt om overbodige energie op te slaan en deze te gebruiken als er extra energie nodig is.
 • PCM (Phase Change Material) – Dit is een nog wat minder bekende vorm van energie opslaan. PCM materialen zijn flexibel en zeer breed toepasbaar en daarmee een belangrijke aanvulling als het gaat om verduurzamen. PCM kan toegepast worden om buffercapaciteit te vergroten maar ook voor een betere energiespreiding in vloeren (bij vloerverwarming) of in wanden (bij wandverwarming) zonder er extra energie in te stoppen.

Ondersteuning bij financiering:

 • Het uitwerken van een duidelijke en goed onderbouwde begroting
 • Begeleiding bij het zoeken naar de beste financieringsmogelijkheden
 • Begeleiding bij het onderzoeken van subsidiemogelijkheden
 • Het opzetten van een leaseconstructie, waarbij wij de installatie financieren en u op basis van verbruik afrekent

Als er enkel om ondersteuning en begeleiding nodig is doen we dat ook met alle liefde.