Werkwijze

Verduurzamen is een term waar een grote diversiteit aan oplossingen onder vallen.

Voor de beste oplossing is het van groot belang om alle bouwstenen die hieraan een bijdrage kunnen leveren goed in beeld te hebben.

Omdat het scherp hebben van de kosten/baten verhouding van uw investering bijdraagt aan het maken van de verstandigste keuzes, zorgen wij ook hierbij voor een helder overzicht.